Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kamerbrief Sportbeleid 2022 en verder (2022)

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het (Top)sportbeleid voor 2022 en verder (24 juni 2022). Het (Top)sportbeleid heeft vier ambities voor ogen: 

  • Vitale sportsector behouden en ontwikkelen
  • Bevorderen van kansengelijkheid in sporten en bewegen.
  • Maatschappelijke waarde van topsport zichtbaar maken en vergroten
  • Bevorderen van bewegen in het dagelijks leven

Deze laatste ambitie wordt geschetst in de Beweegbrief 2022.

Literatuurverwijzing: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (2022). Kamerbrief Sportbeleid 2022 en verder. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Omschrijving