Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kamerbrief Sportstelsel en sportbeleid vanaf 2023 (2022)

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het sportstelsel en sportbeleid vanaf 2023. De ambitieuze stappen die nodig zijn, gaan volgens de minister niet over het vastleggen van rollen en verantwoordelijkheden in een stelsel- of systeemwet. Ze ziet meer in het gericht inzetten van instrumenten (en dat kan ook wet- en regelgeving zijn) om de toegankelijkheid, veiligheid en kwaliteit in de sport te vergroten.

Dat wil ze doen via:

(1) de Beweegalliantie;
(2) inzet op normering voor toegankelijkheid, veiligheid en kwaliteit;
(3) de Brede Regeling Combinatiefuncties;
(4) de doorontwikkeling van het Sportakkoord.

Literatuurverwijzing: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (2022). Kamerbrief Sportstelsel en sportbeleid vanaf 2023. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Omschrijving