Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kamerbrief Verslag OJCS-raad 30 en 31 mei 2016 (2016)

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-raad) van 30 en 31 mei 2016.

Literatuurverwijzing: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) (2016). Kamerbrief Verslag OJCS-raad 30 en 31 mei 2016. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Omschrijving