Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kamerbrief Voortgangsbrief sport november 2016 (2016)

Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een Voortgangsbrief Sport November 2016. Het betreft de inzet van extra middelen van de sportbegroting, de voortgang van de programma’s ‘Sport en Bewegen in de Buurt’, ‘Grenzeloos Actief’ en het actieplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’.

Literatuurverwijzing: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (2016). Kamerbrief Voortgangsbrief sport november 2016. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Omschrijving