Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kamerbrief Voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat' (2014)

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de voortgang van het actieplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat´(VSK).

Literatuurverwijzing: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (2014). Kamerbrief Voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Omschrijving