Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kan LO bijdragen aan de beweegnorm? (2008)

In dit artikel wordt besproken in hoeverre de les LO kan bijdragen aan een actieve leefstijl. Er wordt een aantal strategieën beschreven die gericht zijn op intensivering van de les LO, met als achterliggend doel een grotere bijdrage van de les LO aan de beweegnorm.

Literatuurverwijzing: Slingerland, M., & Borghouts, L.B. (2008, juli). Kan LO bijdragen aan de beweegnorm?. Lichamelijke opvoeding 96 (pp. 12-15)