Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kansen op sportieve groei? (2019)

een verklarend model van sportdeelname

Sociaaleconomische kenmerken, motieven om te sporten en sportgedrag van ouders of partner zijn belangrijke kenmerken om te verklaren waarom de ene helft van de Nederlandse bevolking frequent aan sport doet en de andere helft niet of incidenteel. Kenmerken als leefbaarheid van de wijk, aanwezigheid van sportaccommodaties of aspecten van gemeentelijk sportbeleid nemen een kleiner aandeel in in de verklaring of mensen wel of niet sporten.

In dit rapport is met behulp van een sociaalecologisch model geanalyseerd wat bepalend is voor de frequente sportdeelname.

Literatuurverwijzing: Tiessen-Raaphorst, A., Woittiez, I., Vonk, F., & Pulles, I. (2019). Kansen op sportieve groei?: een verklarend model van sportdeelname. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Omschrijving