Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kansen voor bewegen en sport in het MBO! (2009)

nieuw beleidskader vanuit de overheid

Auteur(s): Jan Faber

In het Europees jaar van opvoeding door sport (2004) is de verbinding tussen onderwijs en sport hoger op de rijksagenda komen te staan. Dit heeft geleid tot de Alliantie School en Sport (2005-2008): een samenwerkingsverband tussen VWS, OCW en NOC*NSF. Na de ontbinding van de Alliantie is men niet blijven stilzitten…

Literatuurverwijzing: Faber, J. (2009, april). Kansen voor bewegen en sport in het MBO!: nieuw beleidskader vanuit de overheid. Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 6-9)