Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Maak van je evenement een A-merk! (2013)

handreiking voor het vergroten van de economische spin-off van evenementen

In Nederland worden veel sport- en cultuurevenementen georganiseerd. Ze zijn van grote waarde voor provincies en gemeenten: inwoners, bezoekers en toeristen hebben er plezier van en ondernemers en organisaties hebben er inkomsten van. Evenementen hebben er belang bij hun economische impact te vergroten. Dit versterkt namelijk de financiële basis en draagt bij aan de continuïteit van het evenement. De lokale en regionale economie krijgt een impuls als een cultuur- of sportevenement ook economische spin-off teweeg brengt. Het is de ambitie van de provincie Gelderland om met het evenementenbeleid de opbrengst van sport- en cultuurevenementen (spin-off) te vergroten en zo de Gelderse economie te versterken. Met deze handreiking doet de provincie praktische ideeën en suggesties aan de hand.

Literatuurverwijzing: Boer, W.I.J. de, Gerritsen, E., Klerk, M.M.Y. de, Wetering, H. van de, & Wijn, C. (2013). Maak van je evenement een A-merk!: handreiking voor het vergroten van de economische spin-off van evenementen. Arnhem: Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN).

Omschrijving