Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Leidinggeven aan de sportvereniging in de 21e eeuw (2013)

Leidinggeven aan een sportvereniging lijkt soms op het managen van een bedrijf. Het besturen van een sportvereniging bevat steeds meer elementen van processen die zich in de commerciële of publieke sector ook voordoen. Een heldere missie formuleren, plannen van activiteiten, organiseren van trainingen en wedstrijden, leiding geven aan vrijwilligers, sturen van processen en beheersen van de dagelijkse gang van zaken. Daarbij is de rol van de vereniging steeds meer dan alleen maar de aanbieder van één bepaalde sport: hij wordt tevens buurthuis, kinderopvang en beweegaanbieder voor de wijk. Daarnaast ook gesprekspartner voor scholen, onderwijs en politie voor de opvoeding van jeugdleden. De taken en rollen van bestuurders veranderen mee met deze ontwikkelingen. In dit artikel wordt aan de hand van een viertal denksporen ingegaan op het leidinggeven aan sportverenigingen in een veranderende tijd.

Literatuurverwijzing: Wetering, H. van de, & Kunst, K. (2013, februari). Leidinggeven aan de sportvereniging in de 21e eeuw. Sport Bestuur en Management 15 (pp. 20-22)

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: