Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Subsidie in de sport loont (2013)

Auteur(s): Peter Donders

Van breedtesport tot topsport, van schoolzwemmen tot WK Voetbal: sport is een niet te negeren maatschappelijke sector. Een omvangrijke sector ook, waar veel geld in omgaat. Waar komt dat geld vandaan? Niet voor alle sporten worden riante tv-rechten betaald en zelfs met die inkomsten kost het soms grote moeite om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Subsidiëring is een niet te verwaarlozen financieringsmogelijkheid. Maar hoe benut je de mogelijkheden?

Literatuurverwijzing: Donders, P. (2013, februari). Subsidie in de sport loont. Sport Bestuur en Management 15 (pp. 36-37)

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: