Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Buitenlandse trips zijn een onvergetelijke ervaring (2013)

een ontmoeting met een andere sportcultuur

Sport is universeel. Overal ter wereld wordt sport veelal op een gelijkwaardige manier bedreven. Hardlopen blijft hardlopen, zwemmen blijft zwemmen en voetbal blijft voetbal. Toch verschilt de uitvoering vaak per werelddeel, land of soms zelfs regio. Bijvoorbeeld in het voetbal: de oogstrelende techniek van de Brazilianen tegenover het fysieke spel van de Engelsen. Of in het tennis: het krachtige spel van de Russen tegen het tactische spel van de Spanjaarden. Sport zit verweven in de cultuur van een land en is daarmee een reflectie van de mentaliteit. Sport is een belangrijk onderdeel van ieders persoonlijke ontwikkeling, het maakt je als persoon tot wie je bent. Een kennismaking met andere culturen op een universeel speelveld als sport is een waardevolle toevoeging voor iedereen, maar in het bijzonder voor kinderen.

Literatuurverwijzing: Waal, W. van der (2013, februari). Buitenlandse trips zijn een onvergetelijke ervaring: een ontmoeting met een andere sportcultuur. Sport Bestuur en Management 15 (pp. 42-43)

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: