Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De juiste vrouw/man op de juiste plaats (2013)

strategische personeelsplanning in de sport

Auteur(s): Onno Verbaas

Strategische personeelsplanning heeft altijd een kwantitatieve en een kwalitatieve kant. Vanuit de kwantitatieve benadering wordt een beeld gevormd van de te verwachten situatie over een paar jaar, bijvoorbeeld op het gebied van uitstroom. Maar niet alleen de vraag hoeveel medewerkers er straks nodig zijn is belangrijk. Het gaat er ook om dat u weet welk type medewerker u nodig heeft. Welke competenties en vaardigheden zijn vereist? En in welke arbeidsrelatie? Deze kwalitatieve toevoeging maakt de confrontatie tussen het huidige en het gewenste personeelsbestand complex. Want kunnen en willen de huidige medewerkers mee in de veranderingen waarvoor de organisatie zich gesteld ziet? 

Dit artikel gaat over strategische personeelsplanning in de sport, waarbij wordt ingezoomd op het functioneren en de ontwikkelbaarheid van de huidige medewerkers.

Literatuurverwijzing: Verbaas, O. (2013, juni). De juiste vrouw/man op de juiste plaats: strategische personeelsplanning in de sport. Sport Bestuur en Management 15 (pp. 22-23)

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: