Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het effect van kortdurende fysieke activiteit op taakgericht gedrag bij basisschoolleerlingen (2016)

Auteur(s): Merlijn Snijders

Het doel van dit onderzoek was om te bepalen of een kortdurende fysieke activiteit (≤ 5 minuten) in het klaslokaal taakgericht gedrag van basisschoolleerlingen kan beïnvloeden. Er is gebruiktgemaakt van een crossover design waarbij 53 leerlingen van groep 4 deelnamen aan drie condities; 1) een kortdurende fysieke activiteit; 2) een inactieve pauze; en 3) een onaangepaste lessituatie. Met behulp van video-observaties werd het taakgericht gedrag vastgesteld gedurende dertig minuten voor en dertig minuten na iedere conditie. Vervolgens is voor iedere leerling per observatiemoment het percentage taakgerichte observatie intervallen berekend. 49 leerlingen (20 jongens; 29 meisjes) hebben aan alle drie de condities deelgenomen. Het percentage taakgerichte intervallen voor en na de kortdurende fysieke activiteit bleef gelijk. Terwijl het percentage taakgerichte intervallen na de inactieve pauze en tijdens de onaangepaste lessituatie significant afnam. Kortdurende fysieke activiteit (≤ 5 minuten) kan de afname van het taakgericht gedrag voorkomen welke wel wordt ervaren na inactieve perioden. Kortom, het toepassen van kortdurende fysieke activiteiten (≤ 5 minuten) in het klaslokaal kan bijdragen aan het leerklimaat in de klas. 

Literatuurverwijzing: Snijders, M. (2016). Het effect van kortdurende fysieke activiteit op taakgericht gedrag bij basisschoolleerlingen. Arnhem: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Omschrijving