Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kennis door verbinding (2012)

Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling

In de regio’s waar de bevolking krimpt, de vergrijzing en de ontgroening zichtbaar zijn, ontstaan initiatieven die de moeite waard zijn om te worden doorverteld, bestudeerd, gekopieerd en verbeterd. Krimpregio’s (Noordoost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg) en anticipeerregio’s (daar waar bevolkingsdaling in aantocht is) laten daarmee een beweging zien die de verhoudingen tussen overheid en bewoners anders vormgeeft. Deze brochure is een etalage van mensen en initiatieven die bijdragen aan deze fundamentele innovatie.

Literatuurverwijzing: Moerkamp, J., & Verschuur, A. (2012). Kennis door verbinding: Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Omschrijving