Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kennis- en innovatieagenda sport 2015-2020 (2015)

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil het rendement van kennis en innovatie in de sport vergroten en daarbij nadrukkelijk naast de wetenschap en de sport ook het bedrijfsleven en overheden betrekken. Daarom heeft zij eind 2014 het Topteam Sport in het leven geroepen dat onder leiding van IBM-directeur Harry van Dorenmalen de Kennis- en innovatieagenda voor de komende jaren opstelt. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd bij brief van 23 oktober 2014. Het Topteam bestaat uit boegbeelden uit het bedrijfsleven, sport, wetenschap en overheid. Met de Kennis- en innovatieagenda sport adviseert het Topteam Sport om een rendabel ecosysteem te creëren voor sportinnovaties. De essentie van dit systeem is dat onderzoekers, bedrijven, sportorganisaties en overheden samen werken aan sportinnovaties: zowel in projecten als in centra en de gezamenlijke Sport Data Valley. Ook daar zoekt men excitement – de grondstof voor aansprekende resultaten. De klant staat in de samenwerking steeds centraal. Klanten kunnen topsporters zijn, verenigingsleden, recreatiesporters, gehandicapte sporters, trainers, coaches, gymleraren, fitnessondernemers – maar ook de mensen die de weg naar de sport nog niet hebben gevonden.

Literatuurverwijzing: Hagedoorn, N., & Kronenburg, J. (2015). Kennis- en innovatieagenda sport 2015-2020. Sportinnovator.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR-TB-0006 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving