Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kennis voor beleid (2015)

beleidsonderzoek in Nederland

Dit boek schetst een beeld van een aantal aspecten van een vakgebied dat zijn wortels in de wetenschap heeft, maar waarvan de takken in alle domeinen van beleid reiken. Beleidsonderzoek speelt een rol bij de ontwikkeling, uitvoering en (her)overweging van beleid bij alle lagen en sectoren van de overheid, bij organisaties in het maatschappelijk middenveld, maar ook steeds meer in het bedrijfsleven.

Leeswijzer: de eerste drie hoofdstukken gaan in op welke rol kennis speelt in de samenleving. Dan volgen er vijf hoofdstukken die concreter ingaan op de wijze waarop beleidsonderzoek zijn rol vervult, dan wel optimaal kan vervullen. De laatste drie hoofdstukken gaan onder andere in op de betekenis van de datarevolutie en de lessen die getrokken kunnen worden uit allerlei vormen van kritiek op beleidsonderzoek.

Het boek is geschreven voor beleidsonderzoekers, opdrachtgevers van beleidsonderzoek, beleidsontwikkelaars en uitvoerders, toezichthouders en studenten die zich daarvoor laten opleiden.

Literatuurverwijzing: Hoesel, P.H.M. van, Mevissen, J.W.M., & Dekker, B. (2015). Kennis voor beleid: beleidsonderzoek in Nederland. Assen: Koninklijke van Gorcum.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut METH-0120 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving