Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kennisagenda esports (2023)

prestatieverbetering

De Kennisagenda biedt een uitgangspunt voor onderzoek naar prestatieverbetering in esports. Het bevat de meest relevante vragen van Nederlandse esportscoaches en stafleden in de esportspraktijk, om esports in het algemeen naar een hoger topsportniveau te brengen. De agenda is opgesteld samen met Nederlandse esportcoaches, stafleden en onderzoekers uit de (top)sportwetenschap.

De Kennisagenda bestaat uit beschrijvingen van de vijf belangrijkste indicatoren over
presteren in esports:

  • coachingsstijlen;
  • trainingsmethoden en -programma’s;
  • talentherkenning en -ontwikkeling;
  • presteren onder druk;
  • slaap-waakritme & herstel.

Elke indicator is onderbouwd met praktijkrelevante achtergrondinformatie en toevoegingen vanuit de wetenschap. Naast achtergrondinformatie zijn de belangrijkste hoofd- en deelvragen geformuleerd die esportsprofessionals hebben ingebracht.

Alle indicatoren hebben te maken met presteren. Tussen de prestatie-indicatoren zit overlap. Zo heeft voldoende slaap invloed op de mate waarin een esporter kan presteren onder druk en wordt mentale fitheid getraind in een trainingsprogramma. Het is belangrijk om niet alleen kennis te ontwikkelen en te benutten op afzonderlijke thema’s, maar ook over de thema’s heen en in samenhang.

Agenda also available in English

Literatuurverwijzing: Bulkens, D., Wiertz, W.P., & Kenniscentrum Sport & Bewegen (2023). Kennisagenda esports: prestatieverbetering. Utrecht: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving