Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kennisagenda preventie (2018)

nationale wetenschapsagenda route gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling

Deze Kennisagenda Preventie vloeit voort uit de Nationale Wetenschapsagenda, waarin vragen vanuit de Nederlandse samenleving gebundeld zijn, met name ook veel vragen op het gebied van gezondheid. Het thema gezondheid leeft, zowel in de samenleving als in de politiek. De Kennisagenda benoemt welke kennis nodig is om de gezondheid en het dagelijks functioneren van iedereen in Nederland te bevorderen en om de toename van het aantal patiënten met chronische aandoeningen tegen te gaan. Primair gaat het om kennisverwerving door wetenschappelijk onderzoek. De Kennisagenda reikt daarvoor de onderwerpen aan en onderbouwt dat deze kennisverwerving onlosmakelijk verbonden moet zijn met de toepassing van die kennis in de praktijk. Het gaat dus niet alleen om de kennis, maar ook om de agenda. De agenda beschrijft zes thema’s waarop het preventieonderzoek in Nederland zich in de komende jaren zou moeten richten: aandacht voor variatie; motivatie, gedrag en kennis; totaliteit van de mens en diens omgeving; e-Health; big data en Innovatieve onderzoeksmethodologieën.

Literatuurverwijzing: Grobbee, R., Sluijs, I., & Zandvliet, J. (2018). Kennisagenda preventie: nationale wetenschapsagenda route gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling. Den Haag: NFU.

Omschrijving