Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kennisagenda Samen Gezond Leven 2021 (2021)

Deze kennisagenda betreft een actualisatie van de kennisagenda Samen Gezond Leven, die op 4 juni 2020 is aangeboden aan staatssecretaris Blokhuis. Deze actualisatie is in lijn met de ambitie gesteld vanuit VWS, namelijk dat de kennisagenda dynamisch van aard is en vormgegeven als “rolling agenda”. De huidige geactualiseerde kennisagenda (2021) kan dan ook gezien worden als groeidocument. Een document dat uitnodigt tot verdere discussie en aanscherping van benodigde kennisontwikkeling in relatie tot maatschappelijke vraagstukken. Actualisatie Op initiatief van het kennisplatform en in afstemming met de verschillende VWS-directies is besloten om in de huidige actualisatie de nadruk te leggen op:

 1. Integratie van het thema mentale gezondheid in de kennisagenda;
 2. Nadere uitwerking van het thema co-creatie;
 3. Nadere uitwerking van het thema monitoring & evaluatie. 
Literatuurverwijzing: (2021). Kennisagenda Samen Gezond Leven 2021. Kennisplatform preventie.

Omschrijving

 • Jaar:
  2021
 • Uitgever(s):
  Kennisplatform preventie
 • Collatie:
  15 p.
 • Mediumsoort:
  Rapport
 • Trefwoord(en):