Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kennisagenda sportgeneeskunde (2017)

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft een specifieke werkgroep opgericht met als doel het opstellen van een Kennisagenda Sportgeneeskunde om het klinisch handelen van de sportarts ook het komend decennium wetenschappelijk te onderbouwen voor onderwerpen die een hoge relevantie en urgentie hebben voor sportzorgverleners. Hiermee kan de sportgeneeskundige zorg verder geoptimaliseerd worden en kan de wetenschappelijke basis van de sportgeneeskunde worden verbreed. Dit rapport doet verslag van de inventarisatie en prioritering van klinische kennishiaten die voor de dagelijkse praktijkvoering van de sportarts relevant zijn. Op basis daarvan is de Kennisagenda Sportgeneeskunde opgesteld. Dit proces van inventariseren van kennishiaten en het prioriteren hiervan heeft geleid tot de formulering van een tiental onderzoeksvragen.

Literatuurverwijzing: Vereniging voor Sportgeneeskunde (2017). Kennisagenda sportgeneeskunde. Bilthoven: Vereniging voor Sportgeneeskunde.

Omschrijving