Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kennisbundeling Groen en Gezondheid (2022)

Aan de hand van een conceptueel model – een vereenvoudigde schematische weergave van de oorzaak-gevolg relaties tussen groen en gezondheid – wordt aangegeven op welke vier manieren groen invloed heeft op fysieke en mentale gezondheid: schade verminderen, schade veroorzaken, herstel bevorderen en gezond gedrag bevorderen.

Groen kan de gezondheidsschade verminderen van luchtverontreiniging, hitte en geluid. Mensen herstellen door groen. Enerzijds omdat groen stress vermindert en het concentratievermogen verbetert; anderzijds omdat groen in de omgeving beweging en sociale interactie kan stimuleren. Mensen kunnen ook last hebben van dieren en planten, zoals ratten, muggen, berenklauw of brandnetels.

Literatuurverwijzing: Hartog, F. den, Hout, K. van den, Kruize, H., & Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (2022). Kennisbundeling Groen en Gezondheid. Utrecht: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Omschrijving