Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kennisdossier Seksuele integriteit en grensoverschrijdend gedrag bij LO (2022)

In deze reeks van vier artikelen brengt de ‘Ontwikkelgroep seksuele integriteit in LO’ het thema ‘Seksuele integriteit en grensoverschrijdend gedrag bij LO’ onder de aandacht. Hoe gaat de docent LO om met voorkomende situaties bij LO? Deze artikelen zijn in 2022 verschenen in LO Magazine en dit document samengevoegd. Het eerste artikel gaat over integer omgaan met kleding, aanraken en kleedkamersituaties. Het tweede artikel gaat over integer omgaan met seksuele, sekse- en genderdiversiteit. In het derde artikel worden acht vragen gesteld over grenzen. Het vierde gaat over bewust, respectvol en verantwoordelijk reageren op een onthulling van grensoverschrijding, zodat recht wordt gedaan aan de betrokkenen, de schade beperkt blijft en de sociale veiligheid op school kan herstellen.

seksuele integriteit, seksueel grensoverschrijdend gedrag, inclusie, seksediversiteit, genderdiversiteit

Literatuurverwijzing: Steeg, E. van der (2022). Kennisdossier Seksuele integriteit en grensoverschrijdend gedrag bij LO. LO Magazine 110

Omschrijving