Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kennisverzameling binnen het ‘Kracht van Sport’ programma van het Oranje Fonds (2016)

Het Oranje Fonds is begin 2014 gestart met een speciaal programma onder de noemer ‘Kracht van Sport’. Met het programma Kracht van Sport wilde het Oranje
Fonds een impuls geven aan de sociale betekenis van sport en de samenhang en betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Dit deed het Oranje Fonds door coalities van verschillende
lokale organisaties te ondersteunen, zowel financieel als inhoudelijk.

In deel 1 van dit rapport wordt het onderzoek naar de aard en wijze van samenwerking tussen coalitiepartners besproken. Na een schets van de methode en de uitkomsten worden
de belangrijkste conclusies, tips en aanbevelingen in het laatste hoofdstuk gepresenteerd. In deel 2 van dit rapport wordt de aard en wijze van vrijwillige inzet vanuit de
sportsector besproken. In het eerste hoofdstuk komt de totstandkoming van de onderzoeksvraag aan bod en vervolgens worden de onderzoeksmethode, de literatuurstudie en de
onderzoeksresultaten beschreven. Tot slot wordt de conclusie benoemd.

Literatuurverwijzing: Baars, D.J.M., Hiemstra, A., Houselt, C. van, Ridder, E. de, & Westerhof, W. (2016). Kennisverzameling binnen het ‘Kracht van Sport’ programma van het Oranje Fonds. Ede: Kenniscentrum Sport.

Omschrijving