Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kerndoelen primair onderwijs (2006)

Bij eigentijds onderwijs horen kerndoelen die aansluiten op de ontwikkelingen in de samenleving. Daarom worden de kerndoelen van tijd tot tijd aangepast. Met de nieuwe kerndoelen, genoemd in deze publicatie, krijgen scholen meer ruimte om eigen keuzes te maken, keuzes die passen bij de school en de omgeving van die school. Dit pakketje biedt informatie en handreikingen bij de invoering van de nieuwe kerndoelen. Het aantal kerndoelen is teruggebracht van 115 naar 58.

Literatuurverwijzing: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) (2006). Kerndoelen primair onderwijs. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Omschrijving