Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kerndoelen voor het speciaal onderwijs per 1 augustus 2009 (2009)

Per 1 augustus gelden er richtlijnen voor wat leerlingen in het speciaal onderwijs aan het einde van hun schooltijd moeten kennen en kunnen, met als gevolg heldere aanknopingspunten waarop scholen hun onderwijs kunnen baseren. In dit document worden de karakteristieken, zowel in het algemeen als per cluster leerlingen, en kerndoelen behandeld voor het speciaal onderwijs met betrekking tot het bewegingsonderwijs.

Literatuurverwijzing: Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) (2009). Kerndoelen voor het speciaal onderwijs per 1 augustus 2009. Zeist: KVLO.

Omschrijving