Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kernwaarden gezonde leefomgeving (2022)

De Kernwaarden voor een gezonde leefomgeving zijn bedoeld voor alle professionals die aan de slag willen met gezondheid in omgevingsbeleid en leefomgeving in gezondheidsbeleid. De beste resultaten worden behaald door zoveel mogelijk samen te werken met planologen, ontwerpers, milieukundigen, gezondheidsprofessionals en andere disciplines aan het gezonder inrichten van de leefomgeving. 

Literatuurverwijzing: (2022). Kernwaarden gezonde leefomgeving. Utrecht: GGD GHOR Nederland.

Omschrijving