Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kies erkend, krijg erkenning : Criteria 2024 – 2027 (2024)

Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies

Een erkende interventie is beoordeeld en erkend volgens een landelijk afgesproken beoordelingssysteem. Binnen het erkenningstraject wordt er samengewerkt tussen verschillende werkvelden, om zo de kwaliteit te verbeteren. De samenwerkingspartners zijn:

  • Kenniscentrum Sport & Bewegen
  • Movisie
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • RIVM afdeling Gezond Leven
  • Trimbos Instituut
  • Vilans

Deze 6 landelijke kennisinstituten hanteren bij het erkennen van interventies dezelfde werkwijze en criteria. Deze zijn vastgelegd in de gezamenlijke notitie Kies erkend, krijg erkenning. Criteria 2024 – 2027′

Literatuurverwijzing: Jansen, S., Kenniscentrum Sport & Bewegen, MOVISIE, Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Trimbos-instituut, & Vilans (2024). Kies erkend, krijg erkenning : Criteria 2024 – 2027: Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies.

Omschrijving