Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kiezen en delen (1988)

budgettering van subsidies aan landelijke sportorganisaties

Op verzoek van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) is door het Instituut voor Onderzoek en Overheidsuitgaven (IOO) een studie verricht naar de mogelijkheden om te komen tot een objectieve systematiek voor de verdeling van WVC-subsidies voor huisvesting, organisatie en personeel aan landelijke sportorganisaties in Nederland. Deze systematiek dient als onderdeel van een budgetteringssysteem het bestaande systeem van exploitatiesubsidie te vervangen. Het te ontwerpen verdeelsysteem dient zo goed mogelijk uitdrukking te geven aan zodanige functionele en structurele verschillen tussen individuele landelijke sportorganisaties opdat een onderscheiden omvang van toe te wijzen subsidiemiddelen zich hierdoor laat rechtvaardigen. Met andere woorden, het uitgangspunt voor een nieuw verdeelsysteem is dat de met de functionele en structurele kenmerken van de landelijke sportorganisaties verklaarde uitgavenverschillen een maatstaf vormen voor de verschillen in subsidiebehoefte.

Literatuurverwijzing: Hofland, J., & Vrancken, P.H.J. (1988). Kiezen en delen: budgettering van subsidies aan landelijke sportorganisaties. Den Haag: Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPON-TB-0001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving

 • Jaar:
  1988
 • Plaats:
  Den Haag
 • Uitgever(s):
  Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO)
 • Collatie:
  81 p. bijl. tab.
 • Mediumsoort:
  Rapport
 • Trefwoord(en):