Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kiezen voor bewegen sport en maatschappij als examenvak (2) (2019)

Auteur(s): Hilde Bax, Eric Swinkels

Welke motieven hebben leerlingen om voor een sport-actieve school te kiezen en/of voor het keuze-examenvak BSM? Van belang is in ieder geval dat leerlingen plezier hebben in sporten en bewegen en daarvoor gemotiveerd zijn. In dit tweede deel zijn de motieven gegroepeerd in meer extrinsieke en intrinsieke beweegredenen, is er aandacht voor andere onderzoeken en staan discussie, conclusies en de aanbevelingen voor de scholen centraal.

Literatuurverwijzing: Bax, H., & Swinkels, E. (2019, mei). Kiezen voor bewegen sport en maatschappij als examenvak (2).

Omschrijving