Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kiezen voor gezond leven (2006)

2007-2010, preventienota

Deze preventienota zet de lijnen uit voor het preventiebeleid in de periode 2007-2010. De titel legt bewust de nadruk op de mogelijkheid van kiezen. Niet alleen een individu kan kiezen tussen gezond en ongezond leven. Werkers in de gezondheidszorg kunnen ook – meer dan voorheen – de gezonde keuze nadrukkelijker bevorderen bij hun cliënten. De rijksoverheid kiest ook in deze nota: het preventiebeleid richt zich de komende vier jaar op vijf kernthema’s én daarbij legt het Rijk de nadruk op gezond leven. Deze kabinetsnota gaat verder met het aanpakken van roken, diabetes en overgewicht en kiest daarnaast voor twee nieuwe speerpunten: tegengaan van schadelijk alcoholgebruik en depressie.

Literatuurverwijzing: (2006). Kiezen voor gezond leven: 2007-2010, preventienota. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen OVER-TB-0001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving