Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kinderen centraal (2023)

advies over het pedagogisch klimaat in de sport

Organisatie(s): NLsportraad

Op 29 maart 2023 heeft de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) het advies ‘Kinderen centraal: advies over het pedagogisch klimaat in de sport’ gepubliceerd. In dit advies adviseert de NLsportraad aan de minister om te zorgen dat kinderen in de hele sportbranche begeleid worden vanuit de drie basisbehoeften voor hun ontwikkeling: autonomie, verbondenheid en competentie. Dat zal ertoe leiden dat de positieve sportbeleving overheerst. Kinderen kunnen dan namelijk op hun eigen niveau hun kwaliteiten en competenties vergroten en krijgen daarbij gelijke kansen. Prestaties zijn geen doel op zich, maar een gevolg van de ontwikkeling van ieder kind. 

Literatuurverwijzing: NLsportraad (2023). Kinderen centraal: advies over het pedagogisch klimaat in de sport. Den Haag: NLsportraad.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen JEUG-0151 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving