Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kinderen en hun ouders in beweging krijgen en houden (2015)

In dit artikel zijn factoren beschreven die een rol spelen bij het motiveren via de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) van (jonge) kinderen, adolescenten (12-18 jaar) en hun ouders om deel te nemen aan een beweegprogramma en/of aan regulier beweegaanbod. Hierbij zijn drie fases onderscheiden:

  1. Signaleren & informeren,
  2. Motiveren & doorverwijzen, en
  3. Deelname & behoud.
Literatuurverwijzing: Velde, S.J. te, & Brussel-Visser, F.N. van (2015). Kinderen en hun ouders in beweging krijgen en houden. Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Omschrijving