Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kinderen en sport in tijden van corona (2020)

sportdeelname en het naleven van de coronamaatregelen door sportaanbieders, factsheet 2020/35

De meerderheid van de ouders van 4- tot en met 12-jarigen geeft aan dat de sportverenigingen hun trainingen voor de jeugd na versoepeling van de coronamaatregelen voor de sportsector (na 29 april 2020) hebben hervat. Volgens ouders hanteren bijna alle sportverenigingen in eerste instantie maatregelen zoals: geen ouders bij de training, het sluiten van kleedkamers en kantines en 1,5 meter afstand van trainers houden. Een deel van deze maatregelen is na 1 juli vervallen.

Dat de meerderheid van de sportverenigingen de jeugdtrainingen heeft hervat blijkt uit een sociale media peiling onder ouders van 4- tot en met 12-jarigen over de sportdeelname van hun kind in de periode na 29 april 2020. De vragenlijst stond tussen 25 mei en 6 juli 2020 open. Dit onderzoek uitgevoerd door het Mulier Instituut, is met steun van het ministerie van VWS tot stand gekomen.

Andere bevindingen uit de peiling zijn:

  • De helft van de buitensportverenigingen heeft de trainingen in de reguliere vorm hervat. De andere helft heeft de trainingen in een aangepaste vorm hervat.  
  • Ondanks het feit dat ze tussen 29 april en 1 juli niet binnen mochten sporten, heeft drie kwart van de binnensportverenigingen de trainingen in een aangepaste vorm hervat en heeft één op de tien de trainingen in de reguliere vorm hervat.
  • De meest voorkomende maatregelen bij binnen- en buitensportverenigingen waren destijds: ouders mogen niet aanwezig zijn, kleedkamers zijn dicht en kinderen moeten 1,5 meter afstand van de trainer houden. Daarnaast was bij veel buitensportverengingen de kantine dicht en werd door veel binnensportverenigingen buiten gesport.
  • Naast sporten bij een sportvereniging heeft ruim drie kwart van de kinderen volgens hun ouders in deze periode ook op andere manieren gesport en bewogen. Hierbij gaat het om buitenspelen (zeven op de tien), zwemmen of zwemles (twee op de tien) of georganiseerde sportactiviteiten op een speel- of sportplein (één op de tien). Bij deze activiteiten waren de getroffen maatregelen vergelijkbaar met de door de sportverenigingen getroffen maatregelen.

Deze resultaten geven de indruk dat de sportverenigingen een groot aanpassingsvermogen hebben. Na afronding van dit onderzoek zijn sinds 29 september 2020 de sportkantines weer dicht en mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij wedstrijden. Hiermee wordt opnieuw een beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van verenigingen.

Literatuurverwijzing: Jonge, M. de, Slot-Heijs, J.J., & Singh, A.S. (2020). Kinderen en sport in tijden van corona: sportdeelname en het naleven van de coronamaatregelen door sportaanbieders, factsheet 2020/35. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving