Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kinderrechten in Nederland 2015-2020 (2021)

vijfde NGO-rapportage van het kinderrechtencollectief aan het VN-kinderrechtencomité

In deze rapportage geven 180 deskundigen en ngo’s een beeld van de situatie waarin kinderen opgroeien en de realisatie van hun rechten in Nederland.

Deze aanbevelingen vormen een kader voor de Nederlandse overheid om in de komende jaren verder te werken aan de volledige implementatie van het VN-Kinderrechtenverdrag in Nederland.

Met o.a. informatie over gezondheid en welzijn, onderwijs en vrije tijd – waaronder speelruimte en spelen.

Literatuurverwijzing: (2021). Kinderrechten in Nederland 2015-2020: vijfde NGO-rapportage van het kinderrechtencollectief aan het VN-kinderrechtencomité. Kinderrechten Collectief.

Omschrijving