Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Klasse(n)spel en passend onderwijs (2014)

hoe kan Klasse(n)spel een bijdrage leveren aan passend onderwijs?

Klasse(n)spel heeft als doel het optimaliseren van een veilig leer- en leefklimaat en is daarin met name gericht op de groepsdynamiek. Immers individuele problematiek wordt sterk gekleurd door groepsdynamische processen. In dit artikel willen wij stilstaan bij de vraag hoe de LO docent een bijdrage kan leveren aan het in kaart brengen van het groepsproces. Aan het einde gaan we kort in op de vraag of de interventies die je doet ook daadwerkelijk geholpen hebben. Met andere woorden: worden de leerlingen en de docenten er beter en gelukkiger van oftewel helpt ’t.

Literatuurverwijzing: Dokman, I, Beusekom, R. van, Hilhorst, J., & Colot d'Escury, A (2014, oktober). Klasse(n)spel en passend onderwijs: hoe kan Klasse(n)spel een bijdrage leveren aan passend onderwijs?. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 22-25)