Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Knelpuntenanalyse wandelen en fietsen in het landelijk gebied (1990)

literatuuronderzoek

Auteur(s): C.M. Goossen

Sinds geruime tijd staan de recreatievormen wandelen en fietsen in het landelijk gebied beleidsmatig sterk in de belangstelling. Via diverse planvormen wordt geprobeerd vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, zodat knelpunten worden opgeheven. Doel van dit onderzoek is om een methode te ontwikkelen om knelpunten bij het wandelen en fietsen in het landelijk gebied te analyseren. Voorafgaand aan de methode-ontwikkeling is een literatuurstudie uitgevoerd naar de vraag naar wandelen en fietsen in het landelijk gebied, het aanbod van wandel- en fietsvoorzieningen en de koppeling tussen vraag en aanbod, en eventuele knelpunten. Bij het recreatief wandelen en fietsen blijkt er een grote vraagdifferentiatie te zijn. Hierdoor bestaan er verschillende categorieën wandelaars en fietsers. Deze verschillen worden veroorzaakt door verschillen in participatiebereidheid, persoonlijke kenmerken en voorkeuren. Informatie over het aanbod is een zeer belangrijke schakel tussen vraag en aanbod. De informatie bepaalt ook het image van een gebied bij de wandelaar of fietser. Andere belangrijke factoren bij het aanbod zijn de gebiedskenmerken, de bereikbaarheid, de infrastructuur en aanvullende voorzieningen. Indien het aanbod niet voldoende is zal de recreant zoeken naar concurrerende gebieden. In dit onderzoek wordt tevens aandacht geschonken aan onderzoek, waarbij de confrontatie tussen vraag en aanbod centraal staat. Voor het analyseren van knelpunten kan het best worden aangehaakt bij de concepten van individuele beslissingsmodellen en de marketingtechnieken. Op basis van deze twee benaderingen is een conceptueel model geconstrueerd dat via twee praktijksituaties wordt getoetst.

Literatuurverwijzing: Goossen, C.M. (1990). Knelpuntenanalyse wandelen en fietsen in het landelijk gebied: literatuuronderzoek. Wageningen: STARING CENTRUM, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RECR-TB-0012 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving

 • Jaar:
  1990
 • Plaats:
  Wageningen
 • Uitgever(s):
  STARING CENTRUM, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied
 • Collatie:
  71 p. fig. ill. tab. Met lit. opg. ISSN: 0924-3070
 • Mediumsoort:
  Rapport
 • Trefwoord(en):