Spring naar content
Terug naar de kennisbank

KNHB (2006)

strategische visie 2015, januari 2006

In dit document wordt teruggeblikt op de strategie van de KNHB in de periode 1999-2005. Daarna staat de visie in de periode tot 2015 centraal, waarbij er aandacht is voor trends, het ambitieniveau wat betreft leden en accommodaties, doelgroepen, bedieningsconcepten, de identiteit van hockey, het assortiment en het verenigingsbeleid.

Literatuurverwijzing: Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), & VODW Marketing (2006). KNHB: strategische visie 2015, januari 2006. Leusden: VODW Marketing.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPBELE-TB-0018 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving