Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kosten en baten van de “Gezonde wijk” (2011)

resultaten van een indicatieve MKBA in een pilotwijk

Deze MKBA brengt in beeld wat de maatschappelijke kosten en
baten zijn van de Gezonde wijk aanpak in vergelijking met een
situatie waarin de extra inspanningen niet gedaan zouden worden.
Met andere woorden: wat zijn de (verwachte) maatschappelijke effecten
van de Gezonde wijk aanpak, hoe zijn die effecten in euro’s uit te
drukken en hoe verhouden ze zich tot de kosten?
Ook is van belang hoe de verdeling van kosten en baten eruit
ziet: wie betaalt en wie profiteert? En in welke mate? Omdat er
weinig bekend is over de (gemeten) effecten van de aanpak is hier
sprake van een indicatieve MKBA. Gebaseerd op ervaringen elders
is een berekening gemaakt van de potentie van de aanpak.

Literatuurverwijzing: Lubbe, M., & Larsen, V. (2011). Kosten en baten van de “Gezonde wijk”: resultaten van een indicatieve MKBA in een pilotwijk. Amsterdam: LPBL.

Omschrijving