Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kosteneffectiviteitsanalyse van de herziening van de EU zwemwater richtlijn (2003)

Auteur(s): Roel Bronda

Het doel van de hier gerapporteerde studie is het bepalen van de kosten en de effectiviteit van extra maatregelen die getroffen zouden moeten worden in Nederland wanneer de Europese Zwemwaterrichtlijn en de zwemwaternormen worden aangescherpt. Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef van zoute en zoetwater locaties die in de toekomst naar verwachting niet voldoen aan de strengere normen en richt zich uitsluitend op bacteriële verontreiniging. Uit de studie komt naar voren dat een belangrijk deel van de zwemwaterproblematiek moeilijk tot onbeheersbaar blijkt te zijn als gevolg van de complexiteit rondom verspreidingspatronen van bacteriologische verontreiniging. Bronnen zijn in sommige gevallen gewoonweg niet te identificeren en/of er is sprake van voornamelijk diffuse bronnen. Algemene uitspraken over de aanpak van bacteriële verontreiniging op zwemwaterlocaties zijn dus helaas niet mogelijk. De problematiek van bacteriële verontreiniging is op elke locatie dusdanig specifiek en vaak complex dat maatregelen altijd binnen de locatiespecifeke context moet worden beschouwd.

Literatuurverwijzing: Bronda, R. (2003). Kosteneffectiviteitsanalyse van de herziening van de EU zwemwater richtlijn. Lelystad: RIZA.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut KWAL-TB-0002 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving