Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kosteneffectiviteitsanalyses over de keten van preventie, cure en care (2006)

discussie van een raamwerk voor integrale kosteneffectiviteitsanalyse

Dit rapport gaat in op de kritiek om een bruikbare methode te vinden om in kwantitatieve zin de opbrengsten en kosten langs de hele keten van preventie tot zorg in beeld te brengen (integrale kosteneffectiviteitsanalyse of keten-KEA genoemd). Dat gebeurt door de analyse van een selectie van methodologische discussiepunten. Dit leidt tot een raamwerk voor een integrale kosteneffectiviteitsanalyse.

Literatuurverwijzing: Baal, P.H.M. van, Feenstra, T.L., Polder, J.J., Wit, G.A. de, & Hollander, A.E.M. de (2006). Kosteneffectiviteitsanalyses over de keten van preventie, cure en care: discussie van een raamwerk voor integrale kosteneffectiviteitsanalyse. Bilthoven: RIVM.

Omschrijving