Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kracht van sport in de wijk (2017)

Deze publicatie betreft het vierde boekje dat wordt uitgegeven naar aanleiding van de lezingenreeks ‘Kracht van Sport’. Het boekje betreft een weergave van de lezingen die in het voorjaar van 2017 zijn verzorgd door externe deskundigen. De onderwerpen van de lezingen zijn samen met vertegenwoordigers uit zowel zorg en welzijn als de sport gekozen. Het betreft de doelgroepen: mensen met een beperking; kwetsbare jongeren; migranten en vluchtelingen; mensen met psychische problemen; en senioren en ouderen.

Literatuurverwijzing: Vervoorn, C., Deutekom, M., & Dekkers, V. (2017). Kracht van sport in de wijk. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen BUUR-0043 Beschikbaar
Mulier instituut SPSOCI-0140 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving