Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Krijg professionals in hun kracht! (2009)

onderzoek en advies over de organisatiestructuur van het bewegingsonderwijs en de direct betrokkenen in de gemeente Lelystad

De gemeente Lelystad voert intensief beleid op het gebied van bewegingsonderwijs (BO). De gemeente heeft bijvoorbeeld een beleidsmedewerker BO in dienst. De taken van de beleidsmedewerker zijn de laatste jaren steeds uitgebreider en zwaarder geworden. Naast het aansturen van de vakgroep BO op samenwerking en inhoudelijke afstemming houdt deze zich nu ook bezig met bijvoorbeeld huisvesting. Dit en andere ontwikkelingen op het gebied van Brede scholen, BOS-projecten en de implementatie van Combinatiefuncties, maken dat de gemeente Lelystad voor de toekomst een aantal knelpunten en uitdagingen. Deze moeten door middel van dit onderzoek tegen het licht worden gehouden en keuzemogelijkheden expliciteren aangaande de aanstelling en rol van de vakleerkrachten BO, de taken, rol en positie van de beleidsmedewerker BO en de organisatie van het BO in de gemeente Lelystad, mede in het kader van de voorbereiding op de implementatie van Combinatiefuncties.

Literatuurverwijzing: Boers, E., & Steenbergen, J. (2009). Krijg professionals in hun kracht!: onderzoek en advies over de organisatiestructuur van het bewegingsonderwijs en de direct betrokkenen in de gemeente Lelystad. Nijmegen: Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO OBELA-TB-001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving