Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kringrapport sportbenchmark (2007)

kring 2

De verschillen tussen gemeenten in het sportbeleid en in de uitvoering daarvan zijn groot. Grotere gemeenten hebben meer middelen om invulling te geven aan het sportbeleid dan kleinere gemeenten. Het is zinvol om ervaringen met elkaar uit te wisselen op basis van zo objectief mogelijke gegevens. Daarom is de Sportbenchmark in 2007 gestart. Deelname aan deze benchmark levert de deelnemers inzicht in aantallen, uitgaven en prestaties van het sportbeleid ten opzichte van elkaar. Daarnaast vindt in kringen uitwisseling plaats van ervaringen en ‘good practices’. De insteek is om van elkaar te leren door middel van vergelijking en uitwisseling van ervaringen en praktijken. In 2007 hebben 26 gemeenten deelgenomen aan de Sportbenchmark. Deze gemeenten zijn naar gemeentegrootte ingedeeld in drie kringen. In deze rapportage worden de resultaten van kring 2 gepresenteerd. Alle gegevens in dit rapport gaan over het jaar 2006.

Literatuurverwijzing: Berg, T., Burg, M. van den, Hak, H., Harg, A. van der, Heijkoop, C., & Voorst van Beest, D. van (2007). Kringrapport sportbenchmark: kring 2. Den Haag: SGBO.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPBELE-TB-0015 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving