Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kritiek van de sportieve rede (2020)

een filosofische archeologie van de moderne sport

Auteur(s): Sandra Meeuwsen

De veel geroemde ‘kracht van sport’ kent helaas ook een keerzijde, waar de sport zich liever van afwendt: geweld, racisme, seksuele intimidatie, doping, matchfixing en ondermijning. Hoe valt deze bijzondere ambiguïteit van de moderne sport te begrijpen? Wat is de betekenis van de spanning tussen de productieve en destructieve krachten in de sport? En is een gezonde evolutie van de moderne sport nog wel mogelijk?

In ‘Kritiek van de Sportieve Rede’, het proefschrift van Sandra Meeuwsen, staan deze vragen centraal. De studie bevat een archeologische analyse van de waarheidsproductie over sport vanuit drie dominante ontologische paradigma’s: de moreel prioritaire ‘sport-als-spel’ mythe, het agonale ‘sport-als-strijd’ paradigma en het verboden discours over ‘sport-als-seks’.

Sandra Meeuwsen promoveerde op 24 september 2020 tot doctor in de Wijsbegeerte en Moraalwetenschappe aan de Vrije Universiteit Brussel.

Literatuurverwijzing: Meeuwsen, S. (2020). Kritiek van de sportieve rede: een filosofische archeologie van de moderne sport. Brussel: VUBPress.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR-0135 Beschikbaar
Mulier instituut METH-0121 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving