Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kunstminnend Nederland? (2013)

interesse en bezoek, drempels en ervaringen, het culturele draagvlak, deel 12

Hoe kunstminnend is de Nederlandse bevolking? Om deze vraag te beantwoorden, zijn twee deelvragen onderscheiden. Hoeveel mensen zijn in kunst geïnteresseerd en welk deel van die geïnteresseerden bezoekt kunstuitingen? Interesse in de diverse kunstvormen kent twee dimensies: interesse in gecanoniseerde kunst, zoals klassieke muziek, en interesse in populaire kunst, zoals popmuziek. Er zijn meer mensen in populaire, dan in gecanoniseerde kunst geïnteresseerd. Dans telt de minste geïnteresseerden en film de meeste. De geïnteresseerden in gecanoniseerde respectievelijk populaire kunstvormen gaan in gelijke mate daadwerkelijk over tot bezoek. Omdat populaire kunst meer geïnteresseerden telt, telt het ook meer bezoekers. Circa twee derde van de geïnteresseerden gaat niet over tot bezoek. “Het kwam er gewoon niet van” is de meest genoemde reden. Dit duidt op een gebrek aan urgentie of prioriteit. Een sterke interesse vergroot de kans op bezoek en verhoogt de bezoekfrequentie. Het culturele veld staat daarmee voor de uitdaging de interesse van (potentiële) bezoekers verder aan te wakkeren.

Literatuurverwijzing: Broek, A. van den (2013). Kunstminnend Nederland?: interesse en bezoek, drempels en ervaringen, het culturele draagvlak, deel 12. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RECR-0186 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving