Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kwalitatieve evaluatie sportbeleid gemeente Haarlemmermeer (2012)

In februari 2009 is in de gemeente Haarlemmermeer de sportnota ‘Sport in een beweeglijk perspectief’ vastgesteld door de gemeenteraad. Centraal in deze nota staat het vergroten van de deelname aan sport door de inwoners van Haarlemmermeer. In 2012 wordt de sportnota geëvalueerd. De evaluatie van de sportnota bestaat uit drie delen. In de eerste plaats vindt een herhaling plaats van het onderzoek ‘Sportlandschap 2008’, waarbij de sportdeelname van Haarlemmermeerse kinderen, jongeren en volwassenen in beeld wordt gebracht door middel van een grootschalige enquête. Daarnaast zijn er doelstellingen in de sportnota opgenomen die geëvalueerd dienen te worden aan de hand van een analyse van beleidsdocumenten. Tot slot dient een kwalitatief onderzoek uitgevoerd te worden, zodat afzonderlijke beleidsonderdelen uit de sportnota geëvalueerd kunnen worden. De eerste twee onderdelen zijn door het Team Onderzoek van de gemeente Haarlemmermeer uitgevoerd. Het voorliggende rapport is een bespreking van de resultaten van de kwalitatieve evaluatie. Daarbij zijn de volgende beleidsonderdelen onder de loep genomen: sportstimulering, topsport en verenigingsondersteuning.

Literatuurverwijzing: Boers, E., & Groot, W. de (2012). Kwalitatieve evaluatie sportbeleid gemeente Haarlemmermeer. Nijmegen: Kennispraktijk.

Omschrijving