Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kwaliteit op de kaart in de sport‐ en beweegsector (2015)

Programma’s, activiteiten, projecten, aanpakken… Hoe je ze ook noemt: sport- en beweegprofessionals kunnen kiezen uit een breed palet aan publieke en private initiatieven om mensen (meer) in beweging te krijgen. Maar hoe krijg je inzicht in de kwaliteit van dit sport- en beweegaanbod? Welk rendement en welke mate van effectiviteit kun je verwachten bij de lokale realisatie hiervan? En hoe zorg je ervoor dat de programma’s lokaal ook kwalitatief goed worden uitgevoerd?

Literatuurverwijzing: Kalkman, I., Poiesz, N., & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2015). Kwaliteit op de kaart in de sport‐ en beweegsector.

Omschrijving