Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kwaliteit van beoordeling binnen LO (2014)

In het project ‘Een Punt voor Gym?!’ werkt een aantal organisaties samen om meer kennis te verzamelen rondom beoordelen binnen LO. Onderdeel daarvan is een landelijk onderzoek naar de stand van zaken in het voortgezet onderwijs. In dit artikel wordt ingegaan op de kwaliteit van beoordelingen binnen lessen LO in Nederland.

Literatuurverwijzing: Borghouts, L.B., & Slingerland, M. (2014, april). Kwaliteit van beoordeling binnen LO. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 12-13)