Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kwaliteit van jeugdsport (1998)

Jeugdsport is de laatste jaren volop in ontwikkeling zowel op gemeentelijk vlak als in club en naschools verband. Het aanbod en de doelgroep wordt steeds groter. Hierbij is een degelijke kwaliteit van dit aanbod en de begeleiding van cruciaal belang. Van de organiserende instanties wordt immers verwacht dat zij een pedagogisch verantwoord programma aanbieden. Door de huidige maatschappelijke veranderingen is de georganiseerde jeugdsport immers geëvolueerd tot het derde milieu van opvoeding naast het gezin en de school. Maar hoewel velen het belang van kwaliteit beklemtonen en hiermee graag uitpakken, blijft ‘kwaliteit’ nog te vaak een vaag label. Met dit boek zullen zowel de beleidsverantwoordelijken van de jeugdsport als jeugdbegeleiders en ouders een duidelijker beeld krijgen van wat kwaliteit concreet inhoudt. Het is een hulp voor al wie streeft om wat meer systematiek te brengen in de ‘kwaliteit van de jeugdsport’ en om te werken aan de integrale kwaliteitszorg in de jeugdsport.

Literatuurverwijzing: Buisman, A., & Knop, P. de (1998). Kwaliteit van jeugdsport. Brussel: VUBpress.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO OSPO-041 Beschikbaar
Mulier instituut JEUG-0002 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving